جمعه 13 تير 1399
الجمعة 13 ذو القعدة 1441
|
Jul 03 2020
|

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

هر فرد صنفی موظف است از اول خرداد تا 31 خرداد هر سال اظهارنامه مالیاتی را تسلیم سازمان مالیاتی نماید

 

تا بتواند از تخفیفات قانونی استفاده نماید.

 

تذکر : برگه های مالیاتی می بایست به نام شخص متقاضی پروانه کسب باشد.