سه شنبه 21 مرداد 1399
الثلاثاء 22 ذو الحجة 1441
|
Aug 11 2020
|

مالیات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هر فرد صنفی موظف است از اول خرداد تا 31 خرداد هر سال اظهارنامه مالیاتی را تسلیم سازمان مالیاتی نماید

 

تا بتواند از تخفیفات قانونی استفاده نماید.

 

تذکر : برگه های مالیاتی می بایست به نام شخص متقاضی پروانه کسب باشد.