سه شنبه 6 خرداد 1399
الثلاثاء 4 شوال 1441
|
May 26 2020
|

جهت 12 رسته شغلی به شرح ذیل و متراژهای مصوب پروانه کسب صادر می شود.


عطار و سقط فروش
0
متر

سقط فروش
0
متر

عطار
0
متر

قهوه فروش
0
متر

بذر و تخم گل فروش
0
متر

چای فروش و بسته بندی چای
0
متر

صابون فروش
0
متر

تهیه کننده ادویه و نشاسته
0
متر

فروشندگان گیاهان دارویی
0
متر

عمده فروشی کالاهای دخانی
0
متر

بسته بندی و فروش زعفران
0
متر

فروش مواد شوینده و پاک کننده
0
متر

خرده فروش بذرهای گیاهی و دانه های روغنی
0
متر

تولید عود خوشبو کننده
0
متر