سه شنبه 6 خرداد 1399
الثلاثاء 4 شوال 1441
|
May 26 2020
|

کارت اصناف

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بعد از صدور پروانه کسب ، کارت اصناف یا همان پروانه کسب الکترونیکی برای فرد صادر می گردد. 

 

نمونه کارت اصناف